top of page

Informacja

PANDEMIA SARS-CoV-2

 

 TRYB PRACY KANCELARII W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-CoV-2

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020 roku poz. 491), jak również w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią SARS-CoV-2 mając na uwadze zdrowie naszych klientów, pracowników oraz partnerów, a także kierując zasadami społecznej odpowiedzialności funkcjonowanie Kancelarii zostało dostosowane do maksymalnego zniwelowania ryzyka zakażeń.

 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

 

  • przesyłanie wszelkich dokumentów i danych niezbędnych do przygotowania projektów  dokumentów - w formie elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej Kancelarii;

  • dokonywanie wszelkich płatności wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Kancelarii przed dokonaniem czynności;

  • zachowanie w Kancelarii podstawowych zasad profilaktyki przeciwwirusowej,

  • przełożenie wizyty jeśli wrócili Państwo z obszaru, który w szczególny sposób został dotknięty epidemią;

  • przełożenie bez zbędnej zwłoki umówionych czynności na termin późniejszy, przy pomocy kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej - w przypadku złego samopoczucia lub objawów chorobowych.

​​​​​​Proszę o pozostawienie swoich danych kontaktowych.

Dziękujemy za przesłanie. Proszę oczekiwać na kontakt.


Klikając prześlij wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Notarialną Arnold Walczewski Notariusz (adres: 30-307 Kraków, ul. Barska nr 61, NIP: 734-326-63-27, REGON: 123136566), danych osobowych. Więcej zakładka RODO.
 

bottom of page