SN III CZP 8/14

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 28 marca 2014 r.

Czy do terminu zasiedzenia własności nieruchomości wnioskujący może doliczyć okres, w którym biegł dla niego termin do nabycia przez zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego przeciwko poprzedniemu użytkownikowi wieczystemu, a które to użytkowanie wieczyste, przed upływem terminu do jego zasiedzenia wygasło, z uwagi na upływ terminu na jaki została zawarta umowa użytkowania wieczystego?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r.

Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego.

Please reload

Ostatnie orzeczenia

24/7/2018

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

Please reload

Archiwum
Please reload