SN III CZP 76/14

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 5 listopada 2014 r.

Czy warunkiem koniecznym dla skutecznego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej, której termin spełnienia nie został zastrzeżony (art. 498 § 1 k.c.) jest wcześniejsze wezwanie dłużnika do zapłaty tej kary (art. 455 k.c.)?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r.

​Wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w terminie wynikającym z art. 455 k.c.

Please reload

Ostatnie orzeczenia

24/7/2018

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

Please reload

Archiwum
Please reload