SN III CZP 116/14

 

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 13 marca 2015 r.

Czy dopuszczalne jest wyzbycie się prawa do użytkowania wieczystego części nieruchomości w drodze jednostronnej czynności prawnej?​


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r.

​Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste.

Please reload

Ostatnie orzeczenia

24/7/2018

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

Please reload

Archiwum
Please reload