III CZP 86/15

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 25 lutego 2016 r.

 

Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas, gdy istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania, powodująca, że dokonanie wpisu prowadziłoby do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa?

 

 

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r.

 

​Sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej, jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania.

Please reload

Ostatnie orzeczenia

24/7/2018

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

Please reload

Archiwum
Please reload