III CZP 86/15

 

 

Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas, gdy istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania, powodująca, że dokonanie wpisu prowadziłoby do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa?

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (serwis internetowy RPO)

 

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r.

 

 

​Sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej, jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania.

Please reload

Ostatnie orzeczenia

24/7/2018

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

12/7/2017

Please reload

Archiwum
Please reload