Aktualności

SN III CZP 8/14

Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 28 marca 2014 r. Czy do terminu zasiedzenia własności nieruchomości wnioskujący może doliczyć okres,...

SN III CZP 112/13

Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r. Czy dniem uiszczenia opłaty sądowej wnoszonej za pośrednictwem polskiej placówki...

SN III CZP 109/13

Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r. Czy dopuszczalne jest ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy między...