top of page
  • ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

SN III CZP 70/14


Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 16 października 2014 r. Czy w świetle art. 968 kodeksu cywilnego można uznać za ważny zapis testamentowy sformułowany alternatywnie?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r. ​Ważny jest zapis zwykły (art. 968 § 1 k.c.), w którym przedmiot świadczenia został określony alternatywnie.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

III CZP 24/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2022 r. ​Do umowy przelewu wierzytelności zawartej między dwiema spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, przy zawarciu której jedną z nich reprezentuje p

III CZP 67/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2022 r. ​Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymag

III CZP 17/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2022 r. Nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej została podjęta określona uchw

bottom of page