• ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

SN III CZP 76/14


Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 5 listopada 2014 r. Czy warunkiem koniecznym dla skutecznego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej, której termin spełnienia nie został zastrzeżony (art. 498 § 1 k.c.) jest wcześniejsze wezwanie dłużnika do zapłaty tej kary (art. 455 k.c.)?​ Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r. ​Wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w terminie wynikającym z art. 455 k.c.