top of page
  • ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

SN III CZP 116/14


Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 13 marca 2015 r. Czy dopuszczalne jest wyzbycie się prawa do użytkowania wieczystego części nieruchomości w drodze jednostronnej czynności prawnej?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r. ​Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

III CZP 24/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2022 r. ​Do umowy przelewu wierzytelności zawartej między dwiema spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, przy zawarciu której jedną z nich reprezentuje p

III CZP 67/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2022 r. ​Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymag

III CZP 17/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2022 r. Nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej została podjęta określona uchw

bottom of page