• ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

III CZP 57/16


​Czy samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej może nabyć własność tej nieruchomości przez zasiedzenie?

Postanowienie SN z dnia 6 kwietnia 2016 r. (sygn. IV CSK 313/15)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r.

​Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.