top of page
  • ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

III CZP 3/19

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 20 listopada 2019 r.

​Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym?

Postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. III CZP 17/18)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

III CZP 24/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2022 r. ​Do umowy przelewu wierzytelności zawartej między dwiema spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, przy zawarciu której jedną z nich reprezentuje p

III CZP 67/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2022 r. ​Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymag

III CZP 17/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2022 r. Nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej została podjęta określona uchw

bottom of page