• ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

III CZP 3/19

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 20 listopada 2019 r.

​Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym?

Postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. III CZP 17/18)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

III CZP 7/19

Data orzeczenia: 16 grudnia 2019 r. Czy odpowiednie stosowanie przepisów art. 124 ust. 1 w zw. z art. 491[2] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, w odniesieniu do postępowania

III CZP 26/19

Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 8 listopada 2019 r. Czy poświadczenie przez notariusza w trybie art. 88 zd. 2 ustawy z dnia 14.02.1991 r. - Prawo o notariacie (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.

III CZP 36/19

Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 8 listopada 2019 r. Czy przyznanie w art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wierzycielowi, którego osobistym dłużnikiem jest jeden z małżonków, możliwości żądania z