top of page
  • ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

III CZP 74/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2022 r.


Depozytariusz, działający na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 605), jest uprawniony do zmiany statutu reprezentowanego funduszu inwestycyjnego tylko w zakresie wynikającym z art. 68 ust. 3 zd. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 2 tej ustawy; nie może dokonać zmiany tego statutu co do czasu trwania reprezentowanego funduszu inwestycyjnego.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

III CZP 24/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2022 r. ​Do umowy przelewu wierzytelności zawartej między dwiema spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, przy zawarciu której jedną z nich reprezentuje p

III CZP 67/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2022 r. ​Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymag

III CZP 17/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2022 r. Nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej została podjęta określona uchw

Comments


bottom of page