top of page

Aktualności

III CZP 48/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2022 r. Przewidziana w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości...

III CZP 74/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2022 r. Depozytariusz, działający na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o...

III CZP 46/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2022 r. Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który...

bottom of page