Aktualności

III CZP 6/21

III CZP 6/21 Skład 7 sędziów Data orzeczenia: 7 maja 2021 r. ​Czy w przypadku: a) stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu...

III CZP 7/19

Data orzeczenia: 16 grudnia 2019 r. Czy odpowiednie stosowanie przepisów art. 124 ust. 1 w zw. z art. 491[2] ust. 1 ustawy z dnia 28...

III CZP 3/19

Skład 7 sędziów Data orzeczenia: 20 listopada 2019 r. ​Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z...